МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ - СКОПЈЕ ЦЕНТАР

Општа пракса
Интерна медицина
Ревматологија
Психијатрија
Оториноларингологија
Кардиологија
Медицина на труд
Педијатрија
Орална Хирургија
Стоматологија
Офталмологија
Психологија и Психотерапија
Лабораторија
Медицински Сестри
Административен оддел