Клиники

Штип

Адреса: ул."Јаким Стојков" бр. 2/д, 2000 Штип
Тел/факс: + 389 32 385 355
Е-Маил: stip@neuromedica.com.mk
Мапа

Услуги и служби:

 • Здравствена заштита со лекари од општа пракса – матичен лекар

  Периодични систематски прегледи за фирми

 • Биохемиска лабораторија со најсовремена апаратура
 • Домашна посета
 • Дијагностика

  12 канално ЕКГ и спирометрија.

 • Консултативни служби и услуги

  Кардиологија, Ревматологија, Ортопедија и Ехо на колкчиња, Неврологија со епилептологија, ЕЕГ, ЕМГ.

 • Невропсихијатриски консултативен дијагностичко-терапевтски Кабинет (епилепсии, главоболки и мигрена)
ПЕРСОНАЛ