Клиники

Скопје – Центар

(24h дежурна служба, домашна посета и санитетски транспорт)
Адреса: ул."Јордан Мијалков бр. 62", Скопје
Тел/факс: +389 2 313 33 13, +389 75 40 20 00
Е-Маил: centar@neuromedica.com.mk
Мапа

Услуги и служби:

 • Здравствена заштита со лекари од општа пракса – матичен лекар
 • Стоматологија – матичен стоматолог
 • Педијатрија
 • Гинекологија и акушерство – матичен гинеколог
 • Медицина на труд
 • Периодични систематски прегледи за фирми, сите видови лекарски уверенија.
 • Биохемиска лабораторија со најсовремена апаратура
 • 24 часовна дежурна служба
 • Домашна посета
 • Специјалистичка домашна посета
 • Санитетски транспорт во земјава и странство

Специјалистички услуги и служби:

Психијатрија, Психологија, Офталмологија, Ревматологија, Интерна медицина, Кардиологија, Нефрологија, Оториноларингологија со аудиометрија, Пулмоалергологија

ПЕРСОНАЛ